Denis Sarazhin, At the pinnacle, 2019, Öl auf Leinwand, 70 x 70 cm
Denis Sarazhin, At the pinnacle
2019, Oil on canvas, 70 x 70 cm
Denis Sarazhin, Out of touch, 2019, Öl auf Leinwand, 70 x 70 cm
Denis Sarazhin, Out of touch
2019, Oil on canvas, 70 x 70 cm
Denis Sarazhin, Didn't mean to, 2019, Öl auf Leinwand, 130 x 130 cm
Denis Sarazhin, Didn't mean to
2019, Oil on canvas, 130 x 130 cm
Denis Sarazhin, Sleeplessness, 2019, Oil on canvas, 130 x 130 cm
Denis Sarazhin, Sleeplessness
2019, Oil on canvas, 130 x 130 cm
Denis Sarazhin, Catch fire, 2019, Öl auf Leinwand, 70 x 70 cm
Denis Sarazhin, Catch fire
2019, Oil on canvas, 70 x 70 cm
Denis Sarazhin, Sign 8, 2019, Öl auf Leinwand, 30 x 30 cm
Denis Sarazhin, Sign 8
2019, Oil on canvas, 30 x 30 cm

Go back